Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Garantı Faktorıng Bilanço

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR 0,1
A. Hazır Değerler 1002000
1. Kasa 0
2. Bankalar 0
3. Diğer Hazır Değerler 1002000
B. Menkul Kıymetler 2668000
1. Hisse Senetleri 0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2000
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 1695635000
4. Diğer Menkul Kıymetler 565628000
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 575685000
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4509000
1. Alıcılar -14566000
2. Alacak Senetleri 1130007000
3. Verilen Depozito ve Teminat. 1026470000
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 103537000
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 0
2. İştiraklerden Alacaklar 0
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
E. Stoklar 0
1. İlk Madde ve Malzeme 0
2. Yarı Mamüller 0
3. Ara Mamüller 12147000
4. Mamüller 45680000
5. Emtia 0
6. Diğer Stoklar 0
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -33533000
8. Verilen Sipariş Avansları 0
F. Diğer Dönen Varlıklar 0
II. DURAN VARLIKLAR 0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 631000
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2837000
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 2837000
2. İştiraklerden Alacaklar 12473000
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1870000
C. Finansal Duran Varlıklar 1730267000
1. Bağlı Menkul Kıymetler 13194000
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1192106000
3. İştirakler 2977000
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 0
6. Bağlı Ortaklıklar 0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 389879000
D. Maddi Duran Varlıklar 389879000
1. Arazi ve Arsalar 0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 0
3. Binalar 3355000
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 263000
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 0
6. Döşeme ve Demirbaşlar 0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0
10. Verilen Sipariş Avansları 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1422000
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3411000
2. Haklar 0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2515000
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 896000
5. Verilen Avanslar 0
F. Diğer Duran Varlıklar 0
A K T İ F T O P L A M I 0
I. KISA VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 0
1. Banka Kredileri 123660000
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 79500000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 0
5. Diğer Finansal Borçlar 0
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 0
1. Ortaklara Borçlar 25511000
2. İştiraklere Borçlar 4198000
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
4. Ödenecek Giderler 21313000
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 18896000
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15302000
8. Borç Reeskontu (-) 3594000
D. Alınan Sipariş Avansları 0
E. Borç ve Gider Karşılıkları 1730267000
1. Vergi Karşılıkları 45844000
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 45844000
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 41361000
A. Finansal Borçlar 17368000
1. Banka Kredileri 23993000
2. Çıkarılmış Tahviller 4483000
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2592000
4. Diğer Finansal Borçlar 1891000
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0
1. Ortaklara Borçlar 0
2. İştiraklere Borçlar 0
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 0
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0
6. Borç Reeskontu (-) 0
D. Alınan Sipariş Avansları 0
E. Borç ve Gider Karşılıkları 0
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 0
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
III. ÖZ SERMAYE 0
A. Sermaye 0
B. Sermaye Taahhütleri (-) 0
C. Emisyon Primi 0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı 0
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0
E. Yedekler 0
1. Yasal Yedekler 0
2. Statü Yedekleri 0
3. Özel Yedekler -35463000
4. Olağanüstü Yedek -28576000
5. Maliyet Artış Fonu 0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 0
F. Net Dönem Karı -6638000
G. Dönem Zararı (-) 0
7. Geçmiş Yıl Karı -249000
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0
1. ........... Yılı Zararı 47763000
2. ........... Yılı Zararı 0
P A S İ F T O P L A M I 0
A. Brüt Satışlar 0
1. Yurtiçi Satışlar 0
2. Yurtdışı Satışlar 0
3. Diğer Satışlar 0
B. Satışlardan İndirimler (-) 0
1. Satıştan İadeler (-) 0
2. Satış İskontoları (-) 0
3. Diğer İndirimler (-) 0
C. Net Satışlar 0
D. Satışların Maliyeti (-) 41111000
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 213000
E. Faaliyet Giderleri (-) 5020000
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 0
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5020000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1426000
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 0
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -1426000
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 0
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3594000
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 0
H. Finansman Giderleri (-) 0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 0
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3594000
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"