Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

Credıtwest Faktorıng Bilanço

2014-1
I. DÖNEN VARLIKLAR 1988582
A. Hazır Değerler 0
1. Kasa 0
2. Bankalar 0
3. Diğer Hazır Değerler 0
B. Menkul Kıymetler 19202203
1. Hisse Senetleri 0
2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 0
3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 553950096
4. Diğer Menkul Kıymetler 331164989
5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 339900475
C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar -8735486
2. Alacak Senetleri 222785107
3. Verilen Depozito ve Teminat. 222785107
4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 76115061
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 74383
D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 40391
1. Ortaklardan Alacaklar 76000287
2. İştiraklerden Alacaklar 0
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0
E. Stoklar 0
1. İlk Madde ve Malzeme 0
2. Yarı Mamüller 0
3. Ara Mamüller 4653410
4. Mamüller 17924670
5. Emtia 0
6. Diğer Stoklar 0
7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -13271260
8. Verilen Sipariş Avansları 0
F. Diğer Dönen Varlıklar 0
II. DURAN VARLIKLAR 0
A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
1. Alıcılar 0
2. Alacak Senetleri 0
3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 798755
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 178330
B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0
1. Ortaklardan Alacaklar 178330
2. İştiraklerden Alacaklar 55639
3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0
4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0
5. Alacak Reeskontu (-) 0
6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 581871
C. Finansal Duran Varlıklar 672157570
1. Bağlı Menkul Kıymetler 0
2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 220879589
3. İştirakler 3512850
4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0
5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 0
6. Bağlı Ortaklıklar 0
7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 0
8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 0
9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 230972294
D. Maddi Duran Varlıklar 29225560
1. Arazi ve Arsalar 0
2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 201746734
3. Binalar 0
4. Makine, Tesis ve Cihazlar 38457839
5. Taşıt Araç ve Gereçleri 38457839
6. Döşeme ve Demirbaşlar 0
7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 0
8. Birikmiş Amortismanlar (-) 0
9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 0
10. Verilen Sipariş Avansları 0
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 625762
1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 390192
2. Haklar 0
3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 388992
4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 1200
5. Verilen Avanslar 0
F. Diğer Duran Varlıklar 0
A K T İ F T O P L A M I 0
I. KISA VADELİ BORÇLAR 0
A. Finansal Borçlar 12305420
1. Banka Kredileri 158264928
2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 0
3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 80000000
4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 81865
5. Diğer Finansal Borçlar 0
B. Ticari Borçlar 0
1. Satıcılar 0
2. Borç Senetleri 0
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 81865
1. Ortaklara Borçlar 35463493
2. İştiraklere Borçlar 9706680
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0
4. Ödenecek Giderler 25756813
5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 0
6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 34067072
7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 27997944
8. Borç Reeskontu (-) 6069128
D. Alınan Sipariş Avansları 12864070
E. Borç ve Gider Karşılıkları 672157570
1. Vergi Karşılıkları 26226914
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 23385161
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 18301443
A. Finansal Borçlar 10924713
1. Banka Kredileri 7376730
2. Çıkarılmış Tahviller 5083718
3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2488613
4. Diğer Finansal Borçlar 2595105
B. Ticari Borçlar 2841753
1. Satıcılar 2204298
2. Borç Senetleri 637455
3. Alınan Depozito ve Teminatlar 0
4. Diğer Ticari Borçlar 0
5. Borç Reeskontu (-) 0
C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0
1. Ortaklara Borçlar 0
2. İştiraklere Borçlar -4523918
3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -2381662
4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -11790
5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0
6. Borç Reeskontu (-) -2130466
D. Alınan Sipariş Avansları 0
E. Borç ve Gider Karşılıkları 3984691
1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 7909
2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 0
III. ÖZ SERMAYE 0
A. Sermaye 0
B. Sermaye Taahhütleri (-) 0
C. Emisyon Primi 0
D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 0
2. İştiraklerdeki Değer Artışı 948784
3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 0
E. Yedekler 948784
1. Yasal Yedekler 2749609
2. Statü Yedekleri 278389
3. Özel Yedekler -13362838
4. Olağanüstü Yedek -6294625
5. Maliyet Artış Fonu 0
6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 0
F. Net Dönem Karı -6218550
G. Dönem Zararı (-) -630530
7. Geçmiş Yıl Karı -219133
H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1258137
1. ........... Yılı Zararı -2838015
2. ........... Yılı Zararı 0
P A S İ F T O P L A M I 0
A. Brüt Satışlar 0
1. Yurtiçi Satışlar 0
2. Yurtdışı Satışlar 0
3. Diğer Satışlar 0
B. Satışlardan İndirimler (-) 0
1. Satıştan İadeler (-) 0
2. Satış İskontoları (-) 0
3. Diğer İndirimler (-) 0
C. Net Satışlar 0
D. Satışların Maliyeti (-) -2838015
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 0
E. Faaliyet Giderleri (-) 8228697
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 0
3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8228697
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1651884
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1642926
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0
2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -8958
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 6576813
4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 0
G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) 0
H. Finansman Giderleri (-) 0
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 0
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0
1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 0
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0
3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 6576813
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -507685
NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6069128
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"