Haberler ›› Finans ›› Borsa ›› Bilanço
Bizi Takip Edin!
RSS

Borsa Bilanço Tarihleri

T.s.k.b. Bilanço

2014-1
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 370502
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 370546
1.1 Kasa 0
1.2 Efektif Deposu 0
1.3 T.C. Merkez Bankası 0
1.4 Diğer 0
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 55128
II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 79972
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8815
2.1.1 Devlet Tahvili 0
2.1.2 Hazine Bonosu 0
2.1.3 Diğer 0
2.2 Hisse Senetleri 96
2.2 Hisse Senetleri 325
2.3 Diğer Menkul Değerler 0
2.3 Diğer Menkul Değerler 10747
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 18907
III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 359784
3.1 Bankalar 0
3.1.1 Yurtiçi Bankalar 0
3.1.2 Yurtdışı Bankalar 0
3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 0
IV. PARA PİYASALARI 0
IV. PARA PİYASALARI 166
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 166
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 2697331
V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 2701214
5.1 Hisse Senetleri 2152327
5.2 Diğer Menkul Değerler 522444
VI. KREDİLER 9539879
VI. KREDİLER 9619326
6.1 Kısa Vadeli 9539879
6.1 Kısa Vadeli 9619326
6.2 Orta ve Uzun Vadeli 0
6.3 Takipteki Krediler 18302
6.3 Takipteki Krediler 19477
6.4 Özel Karşılıklar (-) 18302
6.4 Özel Karşılıklar (-) 19477
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0
VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0
8.1.1 Devlet Tahvili 0
8.1.2 Hazine Bonosu 0
8.1.3 Diğer 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 141119
IX. İŞTİRAKLER (Net) 235956
9.1 Mali İştirakler 0
9.1 Mali İştirakler 139764
9.2 Mali Olmayan İştirakler 1355
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 847
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 128503
10.1 Mali Ortaklıklar 0
10.1 Mali Ortaklıklar 127891
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 612
10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 847
XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 0
XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1425
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1538
12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 113
XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 0
XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 0
XV. FAİZ VE GELİR TAHAK. VE REES. 0
15.1 Kredilerin 0
15.2 Menkul Değerlerin 0
15.3 Diğer 0
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 9095
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 25857
16.1 Defter Değeri 0
16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 673
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2258
17.1 Şerefiye 0
17.1 Şerefiye 1005
17.2 Diğer 673
17.2 Diğer 1253
17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 0
XVIII. DİĞER AKTİFLER 72674
XVIII. DİĞER AKTİFLER 94573
AKTİF TOPLAMI 13128311
AKTİF TOPLAMI 13657227
I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 0
1.1 Bankalararası Mevduat 0
1.2 Tasarruf Mevduatı 0
1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 0
1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 0
1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 0
1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 0
1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 0
II. PARA PİYASALARI 1584772
II. PARA PİYASALARI 1835284
2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 0
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2500
2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 253012
2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1582272
III. ALINAN KREDİLER 9151702
III. ALINAN KREDİLER 9266915
3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 0
3.2 Alınan Diğer Krediler 0
3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 0
3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 0
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0
4.1 Bonolar 0
4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0
4.3 Tahviller 0
V. FONLAR 4722
VI. MUHTELİF BORÇLAR 130887
VI. MUHTELİF BORÇLAR 151103
VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0
VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0
10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0
XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 0
11.1 Mevduatın 0
11.2 Alınan Kredilerin 0
11.3 Repo İşlemlerinin 0
11.4 Diğer 0
XII. KARŞILIKLAR 188715
XII. KARŞILIKLAR 193193
12.1 Genel Karşılıklar 102809
12.1 Genel Karşılıklar 109818
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7367
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 9828
12.3 Vergi Karşılığı 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0
12.5 Diğer Karşılıklar 76008
12.5 Diğer Karşılıklar 76078
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 109176
XIV. AZINLIK HAKLARI 0
XV. ÖZKAYNAKLAR 1877070
XV. ÖZKAYNAKLAR 2022725
15.1 Ödenmiş Sermaye 1300000
15.2 Sermaye Yedekleri -23705
15.2 Sermaye Yedekleri -3864
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 0
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 406
15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 0
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -33399
15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -13964
15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 9320
15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 0
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 374
15.2.7 Ödenmiş Sermayenin Enflasyona Göre Düzeltilmesinden Kaynakla 0
15.3 Kâr Yedekleri 307082
15.3 Kâr Yedekleri 315906
15.3.1 Yasal Yedekler 173329
15.3.1 Yasal Yedekler 175765
15.3.2 Statü Yedekleri 75641
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 54612
15.3.3 Olağanüstü Yedekler 61178
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3322
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3500
15.4 Kâr veya Zarar 293693
15.4 Kâr veya Zarar 340047
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 200000
15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 241014
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 0
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 93693
PASİF TOPLAMI 0
PASİF TOPLAMI 13128311
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 99033
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 192495
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 118803
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 70636
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 13657227
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 195865
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 0
1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 118421
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 0
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 0
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 0
1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler 0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 31
1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 0
1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 0
1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 417
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3236
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 73192
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 103
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 73089
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 0
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 418
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 12
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 73695
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 606
II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 52143
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 73089
2.1.1 Bankalar Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 0
2.1.2 Tasarruf Mevduatına 55
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 60962
2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 0
2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 0
2.1.7 Kıymetli Maden Depo Hesaplarına 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 28368
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 23770
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 0
2.3.2 Yurtiçi Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 0
2.3.3 Yurtdışı Bankalara 34715
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 0
2.3.4 Diğer Kuruluşlara 26242
2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 5
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 0
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 140352
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2183
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2429
4.1.1 Nakdi Kredilerden 0
4.1.1 Nakdi Kredilerden 5
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2184
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 134903
4.1.3 Diğer 245
4.1.3 Diğer 6390
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 246
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 7577
4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 0
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1
4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 2184
4.2.3 Diğer 245
4.2.3 Diğer 5393
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1187
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 9086
5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 0
5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 230
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -884
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 957
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 42
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 9572
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6060
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 0
VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5023
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 30549
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 215
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 181286
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 2971
X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 40438
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 0
XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 23460
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 33811
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 117388
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 0
XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 189699
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) 41523
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 31961
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 117388
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 23695
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 116215
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 0
XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 0
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 122585
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 0
18.1.1 Olağanüstü Gelirler 23766
18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 0
18.2 Olağanüstü Kâra İlişkin Vergi Karşılığı (-) 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 0
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 93693
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"